Hayatta cevaplanması en zor olan iki soru vardır;

Ben kimim? Ne istiyorum?

Motivational Appraisal of Personal Potential (MAPP)
raporunuz ile bu sorulara cevap bulacaksınız.

Merve
MAPP RAPORUNUZ
Bu rapor meslek, iş seçimi ve kariyer planlamanızda kullanabileceğiniz kendinizi daha iyi tanıma ve güçlü yönlerinizi keşfetme aracıdır. Bu rapor psikolojik bir değerlendirme değildir ve MAPP raporunu yorumlamak için bir eğitim almaya gerek yoktur.
MAPP RAPORUNUN İÇİNDEKİ BÖLÜMLER
Tümünü Aç
1. ÇALIŞAN KODU ÖZELLİKLERİ

1.1. İŞE DUYULAN İLGİ

Bölümün Açıklaması:

İlgi bölümü, motivasyonlarınızı ve tercihlerinizi belirleyerek sizin için ideal iş içeriğini tanımlar; bunlar Çalışan Özellikleri olarak adlandırılmaktadır. Bu özellikler öncelik sırasına göre listelenir. Genelde, kişinin yapmak istediği şey, en büyük olasılıkla yapacağı şeydir. Başka bir deyişle, kişi söz konusu meslekte ilerlemek amacıyla gerekeni yeterince icra ederek (eğitimini almak da dahil olmak üzere) ham ilgisini gerçek becerilere dönüştürecektir. MAPP raporunuzun İlgi bölümü; insanlar, yaratıcılık, sosyal etkinlikler, rutinler, araç-gereç ve diğer alanlarla ilgili çalışma tercihlerinizi özetler. İlgi bölümü, sizi en çok motive eden unsurlara ilk bakıştır. Sonrasında gelen her bölüm birbiriyle bağlantılı olacaktır, böylece tercih ettiğiniz görev çeşitlerinin ve işlerin bir başlık altında toplandığını görmeye başlayacaksınız.

Grafiği soldan sağa saat yönünde inceleyiniz

Kodu Başlık Oran Seviye
IN_1 Materyallerle, alet ve ekipmanlarla fiziksel çalışma %42 4
IN_2 Yüz yüze iş ilişkileri ve insanlarla iletişim %53 3
IN_3 Rutin, organize, metodik yöntemler %52 3
IN_4 Sosyal veya organizasyonel etkinliklerin yönetimi %54 3
IN_5 Kişisel kazanç, tanınırlık, unvan için çalışma %59 2
IN_6 İnsanlarla ilgili olma, fikirlerin iletişimi %49 3
IN_7 Teknik, bilimsel ilgiler ve beceriler %41 4
IN_8 Soyut, yenilikçi, yaratıcı etkinlikler %31 4
IN_9 Sosyallik içermeyen yöntemler, operasyonlar veya görevler %50 3
IN_0 Sonuç güdüsü: üretim, hedefler, verimlilik %47 3

Merve kurduğu sosyal, organizasyonel ve/veya mesleki ilişkilerde, iddialı ve agresif bir şekilde kişisel tanınırlık, unvan, prestij ve değer kazanmaya isteklidir. Şansın yüksek olduğu yerlerde Merve fırsatları, zorlukları ve riskleri arar. Ancak unvanını, rolünü veya gücünü kaybetme ihtimali olan durumlarda Merve zorluklara girmeyi veya risk almayı tercih etmez. Birçok mesleki faaliyette, tanınma motivasyon sağlayan en önemli unsurdur ve bu yüzden önemli bir değerdir. Merve, Mark Twain'in "Tek bir iltifatı iki hafta boyunca yazabilirim" dediğinde ne demek istediğini muhtemelen anlayacaktır.

Merve, insanları genel mesleki sorumluluklarının ve hareketlerinin bir parçası olarak, sosyal veya organizasyonel temelde yönetmeye bir dereceye kadar motivedir. Üst düzey yönetici pozisyonunda veya rolünde görev almaktansa, Merve orta düzey yöneticilik pozisyonunda veya takım lideri olarak muhtemelen daha rahat çalışır. İlişkili özelliklerin motivasyonel seviyeleri bu tarz bir yönetim rolünün ve sorumluluğunun sebeplerini ve/veya tercihlerini belirtebilir.

Merve insanlarla arkadaşlık kurmaktan ve etkileşimde olmaktan keyif alır, ancak bağımsız olmayı da sever. Burada karar verici etken, insanlardan ziyade etkinliktir. Birlikteliğin amacı herkes için ortak çıkar ise Merve isteyerek katılır ve iş birliği yapar. Çıkarlar farklı olduğunda, Merve bağımsız olarak bu çıkarların peşinden gidecektir.

Merve'nin tercihleri rutin, organize ve metodik süreçleri içerebilir, ancak bu bir ihtiyaç veya bağımlılık değildir. Merve çoğu zaman çok ani, radikal veya yıkıcı değilse tercihlerini değiştirip hızlı bir şekilde uyum sağlayabilir. Onun için en önemli motivasyon, sabitlik ile esneklik arasında iyi bir denge kurabilmektir.

Merve insanlarla sosyal ve mesleki anlamda etkileşimde bulunmaktan keyif alır, ancak doğrudan irtibatta ve birlikte olmaya bağımlı değildir. Eğer işin sorumluluğu veya faaliyeti insanlardan ayrı çalışmayı gerektiriyorsa, bu iş insanlarla biraz sohbet etmek üzere molalar verilmeden de yapılabilir. Bu esneklik ticari faaliyetler, makineleri ve ekipmanları kullanma ve birçok teknik ve açık hava etkinlikleri açısından önemli bir değerdir.

Merve algısal ve zihinsel aktivitelerin bir parçası olarak fikirlere, kavramlara ve anlamlara ilgi duyar. Entelektüel, teorik ve/veya yaratıcı faaliyetler diğer faaliyetlerle dengelenmiştir ve önceliği ya da önemi yoktur.

Merve planlanmış, programlanmış ve tamamlanmış projelerde çalışmaya motivedir. Bu, projeyi yarım bırakmaktansa tamamlama tercihine işaret eder. Ancak daha yüksek önceliği ve/veya çekiciliği olan başka bir projenin ortaya çıkmasıyla tamamlama ya da başarı isteği eldeki proje için ötelenebilir; bitirilmemiş projenin başka bir gün yapılacağını umut eder. Yarım kalan herhangi birşey, bitirilinceye kadar aklın bir köşesinde kalacaktır.

Merve'nin fiziksel olarak objelerle ve nesnelerle çalışmayı tercih eder, ancak bu faaliyetler muhtemelen büyük bir işin ikincil veya küçük bir parçası olabilir (örneğin işin bir bölümü için ekipman kullanmak gibi). Fiziksel yetenekleri, araçları ve gereçleri maharetle kullanmak önemli bir değerdir.

Merve nesnelerin doğasına ve yararına karşı merakı ve farkındalığı vardır. Analiz ve deneyler mesleki ve eğlence faaliyetlerinin birer parçasıdır. Ancak bunlar muhtemelen uzmanlaşmış veya profesyonel faaliyetler değildir. Bunun yerine, çeşitli işlevsel tercihlerden oluşan bir birleşimin parçasıdırlar. Teknik yönelimli tercihler, Merve'nin sistematik düşünmesine ve zorlu etkinliklerin gelişimsel ve deneysel olduğu noktalarda, motive olmasına yol açar.

Merve'nin verilerle, gerçeğe dayalı ve somut süreçlerle çalışmayı tercih ettiği söylenebilir. Elle tutulamayan, soyut fikirleri, kuramları, kurguları, varsayımları vs. algılamakta, düşünmekte ve ifade etmekte güçlük çekebilir. Bunlar yerine mantıksal, analitik, hesaba dayalı, yönetimsel, idari, operasyonel, ve/veya duyusal/fiziksel faaliyetler Merve'nin motivasyonlarına ve tercihlerine daha uygundur.

1.2. İŞ YAPMA TARZI

Bölümün Açıklaması:

İş Yapma Tarzı bölümü, bireyin 12 Çalışan Özelliği Alanında sahip olduğu motivasyonu ve yetenekleri belirtir ve İlgi bölümü ile kesişir. İş Yapma Biçimi ve İlgi bölümleri aynı cümleleri farklı bakış açılarıyla anlatmaktadır. Size motivasyon sağlayan en büyük unsur ilk sırada belirtilir. Bu bölümde, iş hayatınızda değişikliği ve çeşitliliği tercih edip etmediğiniz, ikna edici olup olmadığınız, bağımsız (tek başınıza) mı yoksa bir ekip çalışması içinde mi çalışmayı tercih ettiğiniz, değerlendirme ve analiz için doğal bir güdünüzün olup olmadığı gibi soruların yanıtlarını öğreneceksiniz.

Grafiği soldan sağa saat yönünde inceleyiniz

Kodu Başlık Oran Seviye
TE_1 Değişim ve çeşitlilik: değişimi kabullenme, değişimden faydalanma, değişime sebep olma %51 3
TE_2 Çizelgeler veya süreçlerle belirlenmiş rutin faaliyetler %45 3
TE_3 Başkalarının yönetiminde veya denetiminde çalışma %46 3
TE_4 Başkalarının faaliyetlerini planlama, kontrol etme ve yönetme %49 3
TE_5 Kuruma bağlılık, takım çalışması, görev tanımları %52 3
TE_6 Bağımsız, kendiliğinden planlanmış, kendiliğinden gerçekleşen faaliyet %44 3
TE_7 Saldırganca/Agresif etkileme, ikna etme, anlaşma sağlama %44 3
TE_8 Sorumluluklarla, seçimlerle ve kararlarla başa çıkma %47 3
TE_9 Sezgi, yaratıcılık; fikirler, kavramlar, seçenekler %28 5
TE_0 Değerlendirme; rakamsal araştırma, analiz %44 3
TE_X Başkalarının menfaatine dayalı hizmet sağlama %50 3
TE_Y Ayrıntılar, veriler, kayıtlar ve envanter ile çalışma %45 3

Merve iş yerinde veya eğlence faaliyetlerinde başkalarıyla grupsal olarak iletişimde olmaktan keyif alır ve bundan yararlanır. Bu tarz bir tercih, birliktelik ve hizmet duygusunun onu motive ettiğini gösterir. Ayrıca Merve hatırı sayılır ölçüde sosyal bağımsızlığa da sahiptir, bu yüzden başkalarıyla organizasyonel (grupsal) birliktelikler karşılıklı menfaate veya karşılıklı hareketliliğe dayanır. Bağımsız ya da insanlardan ayrı çalışması gereken durumlarda Merve sosyal olmayan mesleki faaliyetlerden rahatsızlık duymaz.

Merve değişime kolayca uyum sağlar ve hatta değişim tarafından uyarılır veya motive olabilir. Ancak bu daha rutin faaliyetlerin sona erdirilmesini veya kesilmesini gerektirecekse Merve için önemini kaybedebilir. Merve'nin işinde ve/veya boş zamanlarında bazı değişiklikler, çeşitlilik ve gelişimsel süreçler olması faydalıdır. Ancak Merve bunun beklenmedik, ani veya radikal bir değişim olmamasını tercih eder.

Merve, doğal olarak empatik, hoşgörülü, cömert ve yardımsever olma eğilimindedir. Merve muhtemelen her zaman başkalarına yardım eli uzatmaya hazırdır. (NOT: Yardımseverlik mesleki veya gönüllü faaliyetlerin bir parçası ise, diğer özelliklerle en iyi nasıl iş göreceğini belirlemek önemlidir.) Merve başkalarının, özellikle doğrudan iletişimde olduğu kişilerin acılarına, ihtiyaçlarına, sorunlarına ve isteklerine karşı cömert ve yardımsever olmaya motivedir.

Merve organizasyonel yönetimi kabul eder ve çalışır, ancak kendisi için özellikle böyle bir rol peşinde koşmayacaktır. Burada önemli olan insanların yönetimidir, fakat bu halihazırda var olan yeteneklere ve becerilere bağlıdır. Performans ve sonuçlar, temel olan unsurlardır. Merve'nin sorumluluk alarak mı yoksa sorumluluk verildiğinde mi, kişisel mi yoksa kişisel olmayan şekilde mi, performans tabanlı mı yoksa hizmet tabanlı mı yönetim faaliyetini sürdüreceğini belirlemek için diğer özelliklerin incelenmesi gerekir.

Merve motive olduğu yetenekleri uygulama sorumluluğunu gönüllü olarak kabul eder. Bu yetenekler arasında liderlik becerileri ve/veya yönetimsel yetenekler ve başkalarına karşı sorumluluklar yer alabilir. Bu sosyal, liderlikle ilgili, yönetimsel ve zihinsel faaliyetleri içeren önemli, geniş ve derinlemesine bir etkendir, Algı ve düşünce büyük resmi görmeyi ve bu bağlamda sorumlulukları ele almayı içerir.

Merve, başkalarının yetkin liderliği altında, iş arkadaşları ile yakın veya bağımsız çalışmayı orta düzeyde tercih eder. Hangi sosyal çevrenin Merve için en iyisi olacağını belirlemek önemlidir, ancak tek başına iş rolü motivasyonel bir etken değildir.

Merve, makine işlemlerine bağlı ve makinelerin zamanlamasına göre elle yapılan rutin duyusal/fiziksel faaliyetlere sabır gösterebilir. Bu tip faaliyetlerde genelde belirli zamanlarda molalar verilir ve sürekli olarak aynı iş tekrar edilir. Montaj hattı, seri üretim hattı vb. çalışmalar konusunda orta seviyede bir motivasyona sahiptir ve bu nedenle makineleri besleme, üretilen ürünü hattan alma veya montaj işleri gibi faaliyetleri ancak esas görevinin sadece küçük bir parçası olarak veya ilgisini daha çok çeken bir iş bulana kadar yapacaktır.

Merve, en ufak detayları hatırlama, bulma ve kullanma konusunda oldukça yeteneklidir. Bunlar yetenek olarak kabul edilse de, genelde motivasyonlarını ve tercihlerini de etkileyen faktörlerdir. Bu kombinasyon, büro işlerinde, hesaplama işlemlerinde, idari, edebi, teknik, operasyonel, denetimsel ve/veya yönetimsel faaliyetlerde faydalı olabilir.

Merve, mantıksal ve analitik düşünen birisidir. Nesnelerin birbirine mantıksal olarak nasıl bağlandığını tespit ederek algılardan anlam çıkarmaya eğilimlidir. Bu motivasyon bilimsel, araştırmacı, yönetimsel ve edebi ve/veya hesaplamasal tercihlerle oldukça iyi uyuşur. Bu motivasyonel tercihler karışımı, genellikle kavramsal bağlamda işlev görür.

Merve kendini yetenekli, kendine yeten ve hedef odaklı olarak görmektedir. Muhtemelen Merve yaptığı işi ve hedeflerini, insanlarla birlikte olmaktan, karşılıklı iletişim kurmaktan ve bir ortama ait olmaktan daha önemli bulmaktadır. Eğer mesleği başkalarıyla çalışmayı ya da hedefe ulaşmanın bir parçası olarak insanların becerilerini ve yeteneklerini yönetmeyi gerektiriyorsa, Merve bunu yapmaya istek duyar ve yeterince donanımlıdır. Başka kişiler mevcut, teslim edilebilir yetenekler ve/veya beceriler için seçildiğinde, performans beklenir. Ancak bağımsız olacağı, kendi kendini yöneteceği ve başarıya kendi yöntemleriyle ulaşabileceği faaliyetleri tercih eder.

Merve sosyal, organizasyonel, mesleki ve eğlence ile ilgili faaliyetlerin bir parçası olarak ikna etmeye ve etkilemeye isteklidir. Merve'nin düşüncelerini ve düşünce yollarını başkalarına aşılamak üzere bir sebep, gerekçe veya fırsat doğduğunda motivasyon düzeyi yükselir. İkna çabaları sözlü, yazılı veya bir takım araçlar üzerinden (e-posta gibi) olabilir. Kişinin ikna etme çabasının ardındaki motivasyon kaynağı, ifade ettiği şeyin karşısındakiler tarafından kabul edilmesini sağlamaktır.

Merve'nin algıları, düşüncesi, mantığı, kararları ve hareketleri kişisel deneyimlerden sonuçlanan verilere dayalıdır. Deneyim doğal yetenekleri, tercihleri veya motivasyonları kullanışlı becerilere dönüştürerek ve mesleki aktivitelerde uygulayarak öğrenmeve geliştirme sürecidir. Merve'nin tercihleri genellikle fantezi, soyut fikirler, yaratıcılık, teori, hipotez, araştırma veya deney odaklı değildir.

1.3. İŞE YATKINLIK

Bölümün Açıklaması:

Bu bölümde, kişisel yetenek ve becerilere bağlı motivasyon ve tercihler hakkında genel bilgiler verilmektedir. Bu bölümdeki yorumlar, kişinin mesleki anlamda kendisini tanımasına, yeteneklerini görmesine, motivasyon ve tercihlerine göre en iyi şekilde uyum sağlayabileceği ve verimli bir biçimde çalışabileceği bir pozisyona karar vermesine yardımcı olur. Başka bir deyişle, önceliklerinin zihinsel mi, duyusal mı yoksa fiziksel mi olduğunu görmesini amaçlar: "Kendine karşı dürüst ol, kendini tanı" kuralı, izlenecek en iyi yoldur.

Grafiği soldan sağa saat yönünde inceleyiniz

Kodu Başlık Oran Seviye
AP_G Entelektüel ve/veya Analitik yönelim %43 4
AP_V Edebi ve/veya İletişimsel yönelim %56 3
AP_N Rakamların hesaplama amaçlı ya da analitik kullanımı %49 3
AP_S "Büyük resmin" Zihinsel/Duyusal farkındalığı %39 4
AP_P "Resmin parçalarının" Zihinsel/Duyusal farkındalığı %44 3
AP_Q Her ayrı detayın Zihinsel/Duyusal farkındalığı %51 3
AP_K Fiziksel hareketlerin Zihinsel/Duyusal koordinasyonu %41 4
AP_F İnce detayla çalışmada Zihinsel/Duyusal beceriler %42 4
AP_M Rutin "tezgah" işlerindeki el becerisi %39 4
AP_E Karmaşık fiziksel görevlerde eş zamanlı beceriler %40 4
AP_C Renk, gölge, desen, dokuyu görme ve hissetme %33 4

Merve'nin 'edebi ve/veya iletişimsel' yöndeki tercihleri, mesleki önem taşıyacak kadar yeterli motivasyona zemin sağlar ya da sağlayabilir. Burada vazgeçilmez unsur iletişimdir: 1) başkalarının zihninden bilgi toplama ya da 2) başkalarının zihnini hedefleyen iletişim kurma. Yani Merve fikirleri özümsemek veya ifade etmek, ya da her ikisi için de medya-bilinçli olma eğilimdedir. Bu gazetecilik gibi kendine adanmış bir faaliyet olabilir ya da eğitim, kütüphane çalışması, yayıncılık, yönetim vb. gibi diğer faaliyetlerin bir parçası olabilir.

Merve'nin tercihleri ve motivasyonları detayları görme, koruma ve hatırlama konusunda uygun bir yetenek gerektiren işlerden yanadır. Tercihler ve motivasyonlar detaya veya detaya dayalı mesleki uzmanlıklara sıkı sıkıya bağlı değildir. (NOT: Bu seviyedeki bir detay farkındalığı işlevsel, operasyonel ve yönetimsel faaliyet için kullanışlı bir yetenektir.)

Merve her ne kadar matematiği özel olarak tercih etmese bile matematiksel farkındalığı ve yeteneği olduğu için, bu konuda motivasyonu yüksektir. Diğer özellikleri incelenerek, hangi alanda matematsel uygulamaları tercih ettiği belirlenebilir. Bu alanlar teorik, istatistiki, analitik, hesaba dayalı, işletmeyle ilgili, yönetimsel, idari, aritmetik veya kayıt tutma ile ilgili olabilir. Matematik hangi alanda en iyi işlevi görüyorsa o alan mesleki bir değer oluşturur.

Merve detayların ve detayların öneminin farkındadır ve bu detayların daha büyük, birimsel ve tamamlanmış bir şey ile ilişkisini ve bağlantısını görür. Bu sayede detayı bir resmin parçası olarak algılar. Eğer bilinen bir resmin parçası değilse, olası bir resim için önemli olabilecek bir parça olarak görür. Başka bir deyişle, Merve eldekilerle anlamlı bir şeyler inşa etme veya doldurma alanlarında motivedir. Bu, yönetilmesi gereken veya yönetilebilecek olan şeyle ilgili pratik, objektif, manipülatif veya idari bir yönelimdir.

Entelektüel (düşünsel) ve/veya analitik (çözümsel) işler, Merve için muhtemelen büyük önem taşıyan zihinsel faaliyetlerdir. Diğer özelliklerin gözden geçirilmesi sonucunda Merve'nin felsefi, kültürel, bilimsel, yönetimsel ve/veya hesaplama içeren işlemlerdeki potansiyeli belirlenebilir. Listelenen tüm alanlara ilgi duyulması, tümü için eşit derecede motivasyonun veya becerinin var olduğu anlamına gelmez.

Merve'nin iyi bir konsantrasyon sağlayarak küçük objelerle hızlı ve hatasız bir şekilde başa çıkma ve bunları manipüle etme yeteneğine ve/veya becerisine, hatta eğilimine sahip olmasına bakılmaksızın, bu tür faaliyetlerde tercih edilen, genellikle yeterince uzun bir süre boyunca bu işleri yapmaktır. Merve yeteneğe, beceriye veya eğilime sahipse, motivasyonun yeterli düzeyde olup olmadığını anlamanın tek yolu detay, konsantrasyon, keskin görsel farkındalık, uzun süreli rutin ve işlevsel problemlerin ele alınmasıyla ilgili olan tüm özelliklerin gözden geçirilmesidir.

Merve'nin motivasyonları ve tercihlerii zihnin faaliyetleriyle ve mevcut yeteneğin hızlı bir biçimde kullanılması şeklindeki ilk tepkisiyle yeterince ilişkilidir. (Not: Bu, zihnin fiziksel olarak ne yapacağına ve nasıl yapacağına ne kadar iyi ve hızlı karar verebildiğini açıklayan "genel" bir tanımdır.) Faaliyete olan motivasyonun ortalama düzeyde olduğu durumlarda, birincil mesleki önem veya motivasyonun varlığından söz etmek mümkün olmayabilir. Merve'nin gerçekten motive olduğu faaliyetler diğer faktörlere bağlı olarak fiziksel ya da zihinsel olabilir ve söz konusu faktörlere bu değerlendirme kapsamındaki diğer özelliklerde değinilmektedir.

Meslek Unvanları Sözlüğünde "göz-el-ayak koordinasyonu" olarak geçen eşzamanlı işlevleri gerçekleştirme becerisini ve duyusal/fiziksel koordinasyon, maharet, zamanlama, ritim özelliklerini gerektiren aktiviteler açısından, Merve orta dereceli bir motivasyon düzeyine sahiptir. Zihin hangi yeteneği fiziksel tepki, algı ve/veya hislerle yeterli bir şekilde ve anında bağlayabiliyorsa Merve'nin motivasyon düzeyi bu yeteneğin etkisindedir. Büyük bir olasılıkla zihnin acil tepki vermesi gereken durumların çoğunda "ikinci doğa/kökleşmiş huy" yoktur.

Merve'nin tercihleri, onu büyük resmi görmekten ve olayları geniş bağlamda ele almaktan geri koymaz. Bu, dünü ve yarını bugüne bağlar, olasılıkları mevcut gerçeklere bağlar ve kapalı sistemler yerine açık seçenekler sağlar. Eğer Merve analiz, planlama, strateji, değerlendirme veya seçim yapma süreçlerinde yer alıyorsa bu tercihler ve yetenekler bileşimi son derece kullanışlıdır.

Merve geliştirilmiş beceri ve kabiliyetlere bakılmaksızın, elle yapılan "tezgah" faaliyetlerine bir dereceye kadar motivedir. "Tezgah" faaliyetleri materyallerin işlendiği sabit mekanlarda yapılan el işi anlamına gelir. Merve ister gerekli becerilere sahip ister uzun süreli çalışmak gibi becerilerin kazanılması için yeterli motivasyona sahip olsun, nihayetinde ilgisizlik performans üzerinde etkili olacaktır. İşin kalitesi veya çıktısı azalacak, Merve yapmak için başka bir şey aramaya başlayacaktır. İşteki molalar veya işin rotasyonu (takım ortamı gibi) ilgiyi ve performansı motive olmuş, iyi performans düzeylerinde tutmak için yeterli çeşitliliği sağlayabilir.

Merve çok az sanatsal tercihe sahiptir ve tercihin çok az olduğu durumlarda, sanatsal yeteneği herhangi bir kullanışlı faaliyet için yeterince gelişmemiş olabilir. (NOT: Endüstrinin standartları göz önüne alındığında, iş bağlamındaki sanatsal detayların ve süreçlerin kullanımı, bu tercihlere sahip olmayan kişiler için zor olabilir.)

1.4. İNSANLAR

Bölümün Açıklaması:

Bu bölümde, bir kişinin diğer kişilerle olan etkileşimiyle ilgili önemli faaliyetleri kapsayan yedi adet kişi etkeni bulunmaktadır. Bunlar, sosyalleşme ve insan ilişkilerine ilgi duyan ve belki de doğal yeteneği bulunan veya bu alanda eğitim almış bireyler için çok önemlidir. Ayrıca "insan ilişkilerinin yoğun olduğu" belirli işler için de önemli olabilirler. Eğer meslek, başkalarından bağımsız olarak çalışmayı, kendi faaliyetlerini yönetmeyi veya yalnızlıktan tatmin olabilmeyi gerektiriyorsa, bu bölümde motivasyonel derecelendirmenin düşük olması, oldukça pozitif ve değerli bir veri olarak yorumlanabilir.

Grafiği soldan sağa saat yönünde inceleyiniz

Kodu Başlık Oran Seviye
PE_0 Mentor: insanları, kişilikleri, ilgileri değerlendirme %47 3
PE_1 Müzakere: amaca yönelik iletişim kurma ve yüzleşme %50 3
PE_2 Eğitme: öğretme, yetiştirme, ilham verme, örnekle gösterme %51 3
PE_3 Denetleme: planlama, çalışanların faaliyetlerini yönetme %53 3
PE_4 Eğlendirme: başkaları üzerinde istediği etkiyi bırakma %50 3
PE_5 İkna etme: etkili bir şekilde ikna etme, kararlarını etkileme %56 3
PE_6 Bilgilendirme hizmeti: başkalarına gönüllü olarak bilgi verme %54 3
PE_7 Doğrudan başkalarına fayda sağlayan sosyal hizmetler %36 4

Merve, bahsi geçen konuda hemfikir olmaları niyeti ve ümidiyle, diğerlerini oldukça ikna edici bir şekilde etkilemeye hazır, istekli ve hatta belki de yeteneklidir (ya da bu konuda eğitilebilir). Bu özellik orta derecede motive edici olduğu için Merve, muhtemelen komisyon bazında satış yaparak geçimini sağlama eğiliminde değildir. Bunun yerine, ikna kabiliyeti diğer özelliklerle etkileşir ve öğretme, danışmanlık gibi şekillerde ifade edilir.

Merve bilginin, paylaştığı insanların menfaatine ve faydasına olmasını isteyerek ve umarak onlarla gönüllü olarak iletişime geçmeyi ister. Bu motivasyon seviyesinde, Merve yalnızca ikna etme özelliğini değil, daha çok yardımsever ve edebi özellikler taşır. İkna etme özelliği daha düşük düzeyde bir motivasyon kaynağı olabilir, ancak bu tür hizmet sorumluluğuna sahip kişi, gerektiği yerde ikna edici iletişimi kullanmaya yönelik belirli bir istek duyacak, hatta bunu bir görev olarak kabul edecektir.

Merve diğerlerinin iş faaliyetlerini planlama, atama, yönetme, denetleme ve gözlemleme sorumluluğunu üstlenmeye kimi durumlarda motive olur. Denetlenen çalışanlarla sabit, yerinde iletişim ve etkileşim kurmayı tercih edebilir. Ahlak, tutum, katılım, eğitim, güvenlik ve çalışanlardan beklenen kaliteyi ve performansı almak gibi unsurlar, motivasyon düzeylerini etkiler.

Merve eğitmeye, yani kişinin eğitimi için gerekli olabilecek bilgileri paylaşmaya isteklidir. Eğitim bir çok şekilde olabilir: öğretme, eğitme, etkileme ve gösterme. Burada özelliklerin çeşitli bileşimleri söz konusudur ve buna dahil olabilecek pek çok özellik bulunmaktadır. Bu yüzden Merve'nin eğitime nasıl ve neden istekli olduğu ve eğitimi neden tercih ettiğini anlamak için tüm özellikleri gözden geçirmek önemlidir.

Merve, insanları belirli bir bakış açısına, amaca veya ürüne doğru çekmek üzere hoş bir şekilde etkilemek için "sahnede" olmaya karşı orta seviyede istek duyar. Merve diğer sosyal ve ikna edici özelliklerde muhtemelen orta ila yüksek arasında bir motivasyon seviyesine sahiptir. Merve sözcü/konuşmacı rolünde rahattır ve hatta bunu tercih eder ya da bu, ona kişisel olarak enerji verir. Merve bu özellik için sadece orta derecede motivedir, çünkü büyük ihtimalle diğer etkinlikleri ya da sorumlulukları hayatından çıkarmak pahasına eğlence ya da oyunculuk alanlarında "sahne meraklısı" değildir. Tercihi, tanıtım veya satış yapmaktan çok etkilemek, etki bırakmaktan yanadır.

Merve büyük olasılıkla iddialı pazarlığa yönelik doğal bir yeteneğe veya bu alanda eğitime yönelik yeterli motivasyona sahiptir. Bu; stratejik düşünceyi, etkileyici iletişimi, analizi ve/veya ikna etmeyi içerir. Birçok özellik söz konusudur ve onların motivasyonel seviyeleri her bir özelliğin ne kadar etkili olduğunu ve etkisinin boyutunu belirler. Stratejik düşünce tercih edilen bir unsur olarak kabul edilir.

Merve insanları hem felsefi hem de psikolojik açılardan değerlendirmeyi tercih eder. İnsanlara karşı ilgi duymasını sağlayan doğal motivasyonu, başkalarının potansiyeline ve kaderine karşı kişisel, etik bir yönelim doğurur. Eğer bu ilgiler güçlü bir yardımseverlikle desteklenirse, Merve doğrudan dahil olacağı, başkalarına yararlı olacak aktif hizmetleri tercih eder. Merve'nin yardımseverlik, girişkenlik, yönetimsel faaliyetler, inandırıcılık ve/veya uyumlu ilişkilere bağlılığına dair motivasyonel seviyelerine bakmak önemlidir. Tüm bu özelliklerin her biri veya hepsi mentorluk özelliği ile etkileşimde olabilir ve bu mentorluğun neden, nasıl yapıldığını önemli ölçüde etkileyebilir.

Başkalarını kendinden önce tutma motivasyonu yerine, Merve'nin tercihleri öncelikli olarak kendi etrafında döner. Merve kişisel çıkarlardan, unvandan ve tanınırlıktan motive olur. Merve kaybetmeyi sevmez, bu yüzden karar veya taahhüt verilmeden önce tüm seçenekler ve seçimler, kazanma ve kaybetme ihtimalleri karşılaştırılarak değerlendirir. Merve işler istediği gibi gitmediğinde stres ve hayal kırıklığı yaşar. İşler Merve'nin istediği gibi gittiğindeyse memnuniyet, coşku ve enerji hisseder. İşbirliklerini ve ilişkileri kendi çıkarları doğrultusunda seçer, korur ya da bitirir.

1.5. OBJELER

Bölümün Açıklaması:

Bu Çalışan Özellik Kodu bölümünde, objeler ile çalışmak, malzemelerin ve süreçlerin kontrolü, operasyonel ve mekanik kuvvetleri veya nesneleri kavramak gibi konular vurgulanmaktadır. Bu bölümde yer alan etkenlerin hiçbiri, bireyde olsun ya da olmasın, kişilerle doğrudan ilintili değildir ve özel yetenekler gerektirmez. Ancak bu etkenler, bireyin sahip olduğu zihinsel, duyusal, fiziksel ve mekanik beceriler ve/veya yetkinlikler arasındaki etkileşimi ve paslaşmayı gerektirir. Eğer bireyin doğal bir mekanik anlayışı varsa ve elleriyle çalışmayı seviyorsa, bu Çalışan Özellikleri Kodu bölümü son derece önem taşır ve üzerinde durulması gerekir.

Grafiği soldan sağa saat yönünde inceleyiniz

Kodu Başlık Oran Seviye
TH_0 Mühendislik: teknik planlama, tasarım, montaj %37 4
TH_1 Kusursuzluk/kalite: teknik, mekanik standartlar %42 4
TH_2 İdare etme/kontrol etme: (iş) yerinde makine kullanımı %42 4
TH_3 Kullanma/idare etme: hareketli ve ağır ekipmanları kullanma, denetleme %38 4
TH_4 Yönlendirme/İdare Etme: materyallerin üretimini/işlenmesini fiziksel olarak yönetme %38 4
TH_5 Yönelim: ölçme aletlerini, kumandaları, anahtarları izleme/ayarlama %46 3
TH_6 Makineleri Besleme/Boşaltma: makine zamanlamasına göre elle çalışan iş gücü %46 3
TH_7 Elle Çalışma: temel, rutin el işçiliği %45 3

Verimli ve düzenli bir şekilde materyalleri makinelere yerleştirmek ve makinelerden geri almak için gereken duyusal/fiziksel yatkınlığın rol oynadığı herhangi bir görev söz konusu olduğunda Merve'nin motivasyonu orta düzeyde kalır. Bu tarz faaliyetlere genellikle montaj hattı süreçlerinde ihtiyaç duyulur. Merve'nin bu tarz bir işe karşı ilgisini koruyup korumayacağını veya ne kadar süre boyunca koruyacağını ve bu ilgi düzeyinde makine performasına kilitlenip kalma hissiyle başa çıkıp çıkamayacağını anlamak için diğer çalışan özelliklerini gözden geçirmek gereklidir. Böyle bir faaliyetten tatmin olmak ve bu faaliyeti sürdürmek üzere motivasyonunu korumak için kişi öncelikle işten hoşnut olmalıdır.

Merve'nin motivasyon seviyesi teknik kayıt araçlarını kullanarak operasyonel süreçlerin gözlemlenmesi için gereken çabuk kavrama ve uyanık olma yeteneğini (doğal veya eğitim sonucu kazanılmış olabilir) destekler. Bu; operasyonel vardiyalar boyunca ilgili, uyanık ve sorumlu kalmayı gerektirir. Bu faaliyet operasyonel/büro işi olarak adlandırılabilir, çünkü işleyişin gözlemlenmesi anlamına gelmektedir.)

El işçiliği veya temel işçiliğe yatkınlığı gerektiren faaliyetler söz konusu olduğunda Merve muhtemelen ortalama bir ilgi gösterecektir. Bu tür faaliyetlerde, kullanımı kolay el işçiliği aletleri, tekrarlayan aktiviteler, detaylara yönelik dikkat, açık alanda bulunma ve biraz da problem çözme gereklidir. Genelde temel beceriler, eğitim, görevlendirme ve denetimle yapılabilecek bir yardımcı pozisyonudur. "Yatkınlık" kelimesi kişinin bir şeyi yapma becerisini ifade eder; yapmak isteyip istemediğini ya da işten tatmin olup olmadığını göstermez. Bu durumda, Merve'nin diğer özelliklerini de değerlendirerek, bu tip işlerden sürekli tatmin olmasını sağlayacak motivasyonunu destekleyici özellikleri olup olmadığına bakmak gerekir.

Merve hassas standartlara ulaşılmasını ve kusurların tespit edilmesini, tolerans ve kalitenin teknik ve operasyonel açıdan kontrol edilmesini gerektiren işlerde sorumluluk almaya orta derecede motivedir. (NOT: Bu eğilim; üretim, bakım ve onarımın kesin bir hassasiyetle ve son derece kaliteli bir şekilde, neredeyse sıfır hatayla yapılmasını gerektiren sektörlerde çok önemlidir.)

Merve'nin makinelerle çalışmak için belirli bir tercih seviyesi vardır. Muhtemelen makine performansını kontrol etme ve gözetleme yeteneği vardır veya gerekli becerileri edinmek için yeterli motivasyona sahiptir. Halihazırdaki kişisel motivasyonları Merve'nin sabit konumlu makine işletiminin gerektirdiği rutin işlerle başa çıkabileceğini gösterir. Ancak şantiyede makine işletimi Merve için hayatının mesleği olmayacağından bu pozisyonda uzun süre çalışacağı garanti edilemez. Ancak ödüllerin artması, iş görevlerinin veya faaliyetlerin çeşitlenmesi motivasyon seviyelerini artırabilir.

Merve, malzeme üretimi/işlenmesi ile ilgili konularda çalışmaya zihinsel/duyusal/fiziksel olarak orta derecede ilgi duyar. Bu üretim/işleme çalışmaları makineler veya makine işlemleri üzerinden yapılıyor olabilir veya olmayabilir. Temel olarak, mevcut bir materyalin bir yerden bir yere, bir işlemden diğerine aktarılması, bir durumdan yeni bir ürüne dönüşmesi için yapılan faaliyetleri yönetmek (işlevsel olarak manipüle etmek) anlamına gelir, Bu; makine işi, el işi veya başkalarının işlerini denetlemek ("patronluk yapmak") şeklinde olabilir.

Merve kamyonlar, iş makineleri, kepçeler gibi ağır ve hareketli araçları kullanmayı destekleyen motivasyon seviyelerine sahiptir. (NOT: Duyusal/fiziksel beceriler bu noktada önem kazanır; örneğin koordinasyon, ustalık, zamanlama, boyut, şekil, uzaklık, ebat, perspektif, ilişki, derinlik algısı gibi.) Araç kullanımına yönelik motivasyonu sadece orta derecede olduğundan Merve araçtan ziyade gerekli becerilerle ve yeteneklerle özdeşleşmeye eğilimlidir, başka bir deyişle "o iş başkadır". Bununla birlikte, doğal olarak mekanik yatkınlığı olan kişiler her zaman araçlara, elektronik aletlere, makinelere veya ekipmanlara karşı ilgilidir. Motivasyonun orta dereceli olduğu göz önüne alındığında bu operatör özelliği mesleki anlamda uzmanlaşmaya yeterli değildir.

Merve makine, teknik ya da sistem mühendisliğine doğal olarak eğilimlidir. Bu eğilimi dahilinde, içsel mekanik algısıyla "nesnelerin nasıl tıkır tıkır çalıştığını" anlar ve makineleri, ekipmanları ya da sistemleri tasarlama, monte etme, inşa etme, kurma ve kullanma gibi faaliyetlere karşı isteklidir. Ana meslek dalı olarak mühendisliği seçebilir de seçmeyebilir de.

1.6. VERİ

Bölümün Açıklaması:

Veri bölümü, kişinin belirli zihinsel faaliyetler hakkındaki tercih, motivasyon ve önceliklerini tanımlar. Öncelikli ilgi ve tercihleri, zihinsel (entelektüel), akademik, bilimsel, matematiksel ya da profesyonel ise, bu bölüm, değerlendirilen kişi için Çalışan Özellik Kodu Sisteminin en önemli bölümü olabilir. Zihinsel faaliyetlerde etkin olmak kişinin öncelikli tercihleri arasında yer almıyorsa, bu bölüm kişi için daha az anlam taşıyabilir. Bu değerlerin önem taşıdığı bir profil için, mantık, matematik ve dil bölümlerindeki etkenler de bağlayıcı ve önemli olacaktır.

Grafiği soldan sağa saat yönünde inceleyiniz

Kodu Başlık Oran Seviye
DA_0 Sentezleme: bütünsel, kavramsal, stratejik düşünme %33 4
DA_1 Koordine etme: yöntemleri planlama, uygulama, yönetme %52 3
DA_2 Analiz etme: inceleme, araştırma, deney yapma %41 4
DA_3 Derleme: bilgiyi toplama, sınıflandırma, saklama %53 3
DA_4 Hesaplama: rutin matematiksel problemleri çözme %53 3
DA_5 Kopyalama: çoğaltma, uyarlama, kaydetme, gönderme %58 2
DA_6 Karşılaştırma: kullanılabilecek önemli etkenleri fark etme %45 3

Kopyalama özelliğinin yüksek motivasyonel düzeyleri, fotokopi makinesine kağıdı koyup tuşlara basmaktan daha fazla anlam ifade eder. Şu anlamlara gelir: 1) boyutsal ölçü ve düzen farkındalığı: büyüklük, şekil, boyut, açı; 2) gerçekçi görüntüyü çoğaltmak için sanatsal yetenek; 3) detaylara dikkat etme; 4) makine işlevlerinin ve kullanımının farkındalığı; 5) rutine tahammül etme ve onu tercih etme. Yüksek motivasyon düzeyleri bunun yanı sıra veritabanı yönetimi, idari işler, depo işleme veya kütüphane faaliyetleri için de önemlidir. Baskı ve kopyalama merkezi işleten kişiler ve bilgisayarlı yayıncılık yapan kişiler için çok değerlidir. Merve büyük olasılıkla, yukarıda belirtilen nitelikleri mümkün olduğunca çok içeren faaliyetleri tercih eder.

Merve'nin motivasyonel seviyesi, konunun "hikayenin bütünüyle" olan ilişkisini gösteren kanıtların ve bilginin öneminin bilincinde olmayı destekler. Bu destek, neyin önemli neyin önemsiz olduğunu ayırt eden doğal bir sıralama süreci olduğu algısına kadar uzanır. Merve bilgiyi daha sonra kullanmak için derleme, etiketleme ve saklama konusunda büyük ihtimalle titiz, metodik ve dikkatli olacaktır.

Merve rutin, gerçeklere dayanan matematiksel problemleri ele almak ve çözmek için bir dereceye kadar motivedir. Bu tercihler, operasyonel, teknik, işlemsel veya yönetimsel faaliyetler açısından değerlidir. (NOT: Bu özellik diğer özelliklerle etkileştiğinde, burada olduğu gibi, bir çok alanda mesleki bir değere dönüşecektir.)

Merve planlanmış, bilinen ya da stratejik hedeflere ulaşmak için elde olanı koordine etmekten (yani yönetmek, yönlendirmek, idare etmek vb.) motive olur. Bu Merve'nin düşünce süreçleriyle, kararlarla, adımlarla işlevsel, yönelimli ve hedef odaklı işler yapmayı tercih ettiği anlamına gelir. Merve'nin ne zaman ve nasıl koordine edeceği, diğer özelliklere bakılarak belirlenebilir.

Projelerin bağlamı, içeriği, faaliyetleri ve hedefleri ile ilgili önemli faktörleri bulması, tanımlaması veya sınıflandırması istendiğinde Merve yararlılığı öne çıkarmayı tercih eder. (NOT: Bu özellik araştırma, teknik faaliyetler, sistem mühendisliği, operasyon yönetimi ve idari faaliyetler için önemlidir.)

Merve analitik, araştırmacı ve yenilikçi tercihlere sahiptir. Yeni atılımlar için hedef oluşturulması, girişimci yollar ve gelişimsel sürece ulaşmak zihinsel faaliyetlerini motive eder. Zihinsel faaliyetin diğer zihinsel özelliklerle ve onların tercihleri ve motivasyonlarıyla nerede uyum sağladığını belirlemek önemlidir. Merve büyük olasılıkla yeni fikirlere açıktır ve bu fikirlerin faydalarını belirlemekten motive olur.

Merve'nin zihinsel tercihleri, doğrudan bilgiye veya deneyime bağlı olan her şeyin olgusal, gerçekçi ve mantıklı bir şekilde ele alınmasından yanadır. Merve bozuk paranın tahtadan mıyoksa metalden mi yapıldığını anlamak için parayı ısırmak gibi kanıtlar peşindedir. Fantezi, hayal ürünü, soyut fikirler, teoriler ve hipotezler Merve'nin tercih edeceği zihinsel pratikler değildir. Merve mantık ve muhakemeyle veya kişisel doğal yeteneğinden gelen kavrayış ya da duyusal/fiziksel yetenekleri temelinde motive olur. Merve büyük resim temelinde çalışmaya motive olmadığı için, zihinsel faaliyetler ile ilgili tüm özelliklerin gözden geçirilmesi sonucunda resmin hangi parçası ya da parçalarının öncelikli motivasyon kaynağı oluşturduğunu belirlemek önemlidir.

1.7. MANTIK YÜRÜTME

Bölümün Açıklaması:

Mantık Yürütme bölümü, Veri bölümüyle yakından ilişkilidir. Veri bölümü bireyin düşünme biçimleriyle ilgili tercihlerini veya önceliklerini (yüksek ya da düşük olarak) belirlerken, Mantık Yürütme bölümü bu düşünme biçiminin uygulanması muhtemel olan durumlara, şekillere ve nedenlere odaklanır. İlgi ve İş Yapma Tarzı bölümlerinde olduğu gibi, Veri ve Mantık Yürütme bölümleri de birbirleriyle sıkı sıkıya ilişkilidir.

Grafiği soldan sağa saat yönünde inceleyiniz

Kodu Başlık Oran Seviye
RE_6 Bütünsel kavramlar, anlamlar, seçenekler, stratejiler %40 4
RE_5 Fikirleri ve stratejileri gerçek sorunlara/görevlere uygulama %45 3
RE_4 Tanıdık/alışıldık alanlarda oluşan problemleri çözme %55 3
RE_3 Operasyonel sistemler, yöntemler, bakım %51 3
RE_2 Rutin yöntemlerde/prosedürlerde metodik ve dikkatli olma %45 3
RE_1 Temel, rutin görevlerde spesifik yönergeleri takip etme %49 3

Merve sorun giderme konusunda motivedir ve hatta belki de zihinsel olarak donanımlıdır. Sorun giderme şunları içerebilir: sorunları fark etme veya tespit etme ya da bilindik operasyonel veya yöntemsel alanlarda sorunları çözme veya fark etme, işlemi eski düzenine oturtma veya iyileştirme. (NOT: Bu özellik operasyonları yerinde tanımayı, olayların nerede bozulup nerede yanlış gidebileceği şüphesini taşımayı ve sorunu çözme bilgisine sahip olmayı gerektirir.)

Mesleki görevi göz önüne alındığında, Merve'nin motivasyonel seviyeleri sistemlerin, işlemlerin ve/veya bakım işlerinin operasyonel özelliklerinin anlaşılmasını şart koşan faaliyetlerde yer almaya yeterlidir. Ancak Merve sadece tekrara (hem işlev hem zaman olarak) dayalı işlere karşı motivedir. Bu nedenle Merve sabitliğin ve rutinin eksik olduğu bir faaliyet içerisindeyse muhtemelen görevde çok uzun süre kalmayacaktır. (NOT: Motivasyon, beceri ya da yetenek garantisi vermez, tıpkı yatkınlığın motivasyonu garanti etmediği gibi.)

Duruma göre farklılık göstermek suretiyle, Merve genellikle aşina olduğu bir ortamda basit, rutin görevleri tercih eder. Merve'nin bu tercihi, muhtemelen tam olarak söyleneni dinlemek, okumak ve yapmakla sınırlıdır. (NOT: Bu özellik işletimsel, yönetimsel ve büro işi faaliyetleri için çok uygundur. Örneğin, fast-food müesseselerinde temeldir. ) Üç tür kişinin bu tarz bir işle sorunu olabilir: 1) Belirli talimatları duymayan (bazen de duymak istemeyen) kişiler 2) işi başka şekilde yapmaya yetkili veya izinli olduğunu hisseden kişiler 3) çeşitli sebeplerden ötürü bu tip basit ve rutin görevlerde "harıl harıl çalışamayan kişiler".

Merve doğal tercihleri, rahatlıkla "işlere alışmaya" ve "akışına bırakmaya" uyum sağlayabilir. Operasyonel işleyişe uyum sağlamak bir çok özelliğin bir araya gelmesiyle oluşabilir: çoğunlukla mekanik bilgi, tanıdık olana bağlılık ve detaycılık, ayrıca düşük motivasyonel seviyeye sahip olmalarına rağmen bazı sosyal özellikler. Merve muhtemelen motivasyonunun yüksek olduğu ilgi alanları sınırlarında olduğu sürece metoda dayalı, kapsamlı ve rutin faaliyetlerde yer almaya istekli olacaktır. (NOT: Birçok insan sürekli değişim, çeşitlilik, hızlı kararlar ve risk içeren mesleki faaliyetlerden biraz uzaklaşmak veya bunlara ara vermek istediğinde metoda dayalı, dikkat isteyen, rutin faaliyetlere sempati duyar.)

Merve'nin zihinsel eğilimleri sistem mühendisliğine yöneliktir. Sistem mühendisliği şunları içerir: hedeflere ulaşmak için veri toplama, gerçekleri belirleme, somut ve soyut değişkenler arasında ilişki kurma, geçerli sonuçlara varma, uygun eylemleri, stratejiyi ve sistemi belirleme yoluyla zorlukları ve/veya sorunları tanımlama, analiz etme ve çözme. Burada etkili birçok özellik vardır. Merve'nin sistem mühendisliği içeren faaliyetlere karşı orta derecede bir motivasyonu olduğundan, tüm bu özellikler güçlü veya eşit motivasyonel seviyelerde olmayabilir. Tüm özelliklerin gözden geçirilmesi Merve için hangi mühendislik alanlarının daha yüksek motivasyon kaynağı olduğunu ortaya çıkaracaktır.

Merve'nin zihinsel tercihleri arasında bütünsel ve kavramsal düşünce, nesnelerin temel anlamlarına yönelik farkındalık, soyut kavramlarla uğraşabilme becerisi, seçenekleri gözden geçirme ve seçim yapma gibi unsurlar yer alır. Merve fikirler, planlar veya faaliyetler içeren işlerde çalışmaya başladığında, büyük resmi hep göz önünde bulunduracaktır ve onun motivasyon kaynağı tam olarak bu noktadır.

1.8. MATEMATİKSEL KAPASİTE

Bölümün Açıklaması:

Matematik, sanat ya da müzik gibi doğal bir yetenektir ve belirgin bir doğal seçim olarak karşımıza çıkar. Çoğu durumda ya vardır ya da yoktur; ya seversiniz ya da sevmezsiniz. Eğer bireyin matematik yeteneği varsa, bu bölüm en güçlü mesleki ilgisinin ve motivasyonunun bulunduğu alanı gösterir. Bu alan, büyük olasılıkla yeteneğini en çok geliştirmiş olduğu veya geliştirebileceği alandır. Bu etkenlerden kimileri veya tamamı için düşük derecelendirme söz konusuysa matematik veya belirli bir matematiksel uygulama bu birey için bir motivasyon kaynağı olarak düşünülemez.

Grafiği soldan sağa saat yönünde inceleyiniz

Kodu Başlık Oran Seviye
MA_6 Araştırma: matematiğin yenilikçi, deneysel kullanımı %43 4
MA_5 İstatistiki, araştırmaya yönelik matematik %52 3
MA_4 Matematiğin analitik, muhasebe ve denetim amaçlı kullanımı %50 3
MA_3 Hesaplama: rutin matematik problemlerini çözme %57 2
MA_2 Temel: toplama, çıkarma, çarpma, bölme %49 3
MA_1 Sayma/Kayıt Tutma: envanter sayımı ve kaydı, veri işleme %51 3

(NOT: Hesaplama olarak adlandırılan Çalışan Özelliği Faktörü aslında iş matematiği olarak da anılabilir, çünkü bir tezgahta ya da iş sahasında yapılan hesaplamalar ve işlemlerle ilgili günlük hesaplamaları içerir. Bir restoranda yemek yemek, markette alışveriş yapmak ya da uçak bileti satın almak vb. ticari işlemlerde kullanılır. Temel olarak toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve çıkan sonuçların kayıt edilmesi işlemlerini içerir.) Bu bilgiye dayanarak, Merve faaliyetlerin hesaplamaya dayalı matematik gerektirdiği durumlarda son derece motive olur, denebilir.

Merve'nin tercihleri düzenli bir şekilde meraklı, araştırmacı, analitik ve sistematik olmaya meyillidir ve matematiği bu faaliyetlerde önemli bir araç olarak kullanır. Ancak matematik kendi başına bir amaç olmaktan çok, belirtildiği şekilde bir araç olarak kullanılmaktadır. Merve, düşüncenin temeli olarak kanıtları dikkate almayı tercih eder.

Detayın algılanması, kayıt edilmesi ve işlenmesi konusunda bilinçli ve özenli olması talep edildiğinde, Merve doğal olarak motive olur. Bu; eczacılık, lisanslı hemşirelik, nakliye ve dağıtım, santral operatörlüğü, veri işlemciliği vb. meslek alanlarında çok değerlidir.

Merve yönetim seviyesinde iş faaliyetlerini ve performansını takip etmek, analiz etmek ve kanıtlamak için matematiği kullanmaya ve uygulamaya karşı isteklidir ve muhtemelen yeterli donanıma sahiptir. Bu kısmen yönetim kültürüne sahip birisinin tercihidir.

Merve'nin rakamlara olan ilgisi, büyük olasılıkla ona toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri yaparak her seferinde doğru sayılara ulaşmasını sağlayan doğal bir yetenek kazandırmaktadır. Kimileri bunun tüm insanlar için doğal olduğunu düşünür. Gerçekte pek öyle değildir.

Merve matematiği teoriler, soyut kavramlar, deneysel uygulamalar vb. doğrultusunda genişleyen bir kavram olarak ele almayı tercih eder. Bu teorik faaliyete olan orta dereceli motivasyonu nedeniyle muhtemelen hayatının mesleği olmayacak ya da onun için büyük bir önem taşımayacaktır. Ancak, sıradan faaliyetlerin ötesinde normal beceriyi aşan önemli bir değer olarak kalacaktır.

1.9. DİL KAPASİTESİ

Bölümün Açıklaması:

Yorumlamada, sözcüklerden yararlanarak gerçekleştirilen temel faaliyetlere ilişkin dört dil özelliği mevcuttur. Çok spesifik olmamakla birlikte İlgi, Mizaç, Veri, İnsanlar, Yatkınlık ve Mantık Yürütme bölümlerinde edebiyat, gazetecilik ve iletişim faaliyetleri ile ilgili etkenler bulunmaktadır. Bu bölümdeki bir ya da daha fazla etken için yüksek bir motivasyon ve/veya tercih seviyesi varsa bireyin bu faaliyetlere olan tercihlerini belirlemek için belirtilen diğer bölümleri de gözden geçirmelisiniz. Kimi işler konuşmacı ya da yazar olmayı gerektirmese de bazı işlerde bu beceriler aranır.

Grafiği soldan sağa saat yönünde inceleyiniz

Kodu Başlık Oran Seviye
LA_4 Yaratıcı edebiyat ve iletişim yeteneği %49 3
LA_3 Sistematik, mantıklı açıklama ve eğitim %58 2
LA_2 Bilgiyi kaydetme, aktarma, gönderme, dosyalama %44 3
LA_1 Temel yönergeleri okuma, anlama, uygulama %42 4

Merve tanımlama, açıklama, öğretme, gösterme ve yorumlamaya ilgi duyar. Bu, insanları bilgilendirmeye adanmış olan gazeteciliğe özgü bir özelliktir. Buna uygun kişilik özellikleri arasında sosyallik, liderlik, etkileyicilik, teknik yatkınlık, hizmet odaklılık ve işlevsellik yer alır. Bu nedenle, Merve'nin bu özelliğe bağlı tercihlerini belirlemek için tüm çalışan özelliklerini yakından incelemek gerekir.

Merve'nin tercihleri yaratıcı yazarlık ve iletişimle ilgilidir ve bunlar önemli mesleki motivasyonlardır. Zihinsel tercihler bütünsel ve kavramsaldır ve soyut fikirleri, kavramları, teorileri, kurgu kapasitesini ve sembolleri içerir. Yazmak belki uzmanlık alanı ve profesyonel faaliyet olarak çok motive edici olmayabilir, ancak Merve muhtemelen belirli alanlarda bunu kullanacaktır. Yazmanın ve diğer iletişim araçlarının Merve'nin mesleki tercihleriyle hangi noktada ve nasıl uyuştuğunu anlamak için diğer çalışan özellikleri de gözden geçirilmelidir.

Merve'nin mesleki tercihleri arasında bilgiyi toplama, işleme, kaydetme, iletme, dosyalama ve/veya bulma gibi faaliyetler yer alır. Başlıca tercihleri uygun dil kullanımı, yazım ve noktalama; referans, dosyalama ve bilgi bulmanın yanı sıra detaylara dikkat etmeye dayanır.

Merve, basit açıklamaları ve yönergeleri okuma görevlerine karşı yeterince isteklidir ve belirgin içerikleri rahatlıkla tekrar hatırlayabilir. Bu, başka doğal yetenekler ve beceriler ile etkileşime geçtiğinde çok değerli bir özellik haline gelir.

2. MESLEKİ ANALİZ
Bölümün Açıklaması:

Meslek Analizi, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından kendi Meslek Ünvanları Sözlüğünden önerilen başlıca meslek kategorilerine göre değerlendirilmek üzere on dokuz önemli meslek alanları sağlar. Bu alanlar en yüksek potansiyeli olandan en düşük olana doğru sıralanmıştır. Derecelendirme bireyin puanı ile genel nüfusun puanının karşılaştırılması ile oluşturulmuştur. Her ana meslek alanı ayrıca, mesleki potansiyelini belirlemek için sıralanmış belirli meslek başlıklarını içerir. Para kazanmak için yaptığınız iş yapmaya doğuştan yetenekli olduğunuz işten daha yüksek bir dereceye sahip olabilir, ya da tam tersi olabilir. Aynı grupta para kazanma amaçlı ve doğuştan yeteneğinizin olduğu işlerin yüksek derecerelerde olması başarı için harika bir potansiyelinizin olduğunu gösterir. Her mesleki durum bireysel olarak ele alınmalıdır.

2.1. ÖNEMLİ MESLEKİ ALANLAR

Sıra Meslek Alanı Oran Seviye
1 Eğitim ve Öğretim %51 3
2 Büro İşleri %50 3
3 Matematik ve Bilim %50 3
4 İş İlişkileri %50 3
5 Hukuk %50 3
6 Eğlence, Promosyon %49 3
7 Mağazacılık: Satış, Sergileme %49 3
8 Danışmanlık, Rehberlik %48 3
9 El Sanatları %46 3
10 Çiftçilik, Balıkçılık, Ormancılık %46 3
11 Temel İşler %45 3
12 Yazarlık ve Gazetecilik %44 3
13 Tıp ve Sağlık %41 4
14 Araştırmak, Deney Yapmak %41 4
15 Makine İşleri %39 4
16 Ulaşım: Tır, Kamyon, Otobüs, Taksi, vs. %39 4
17 Güzel Sanatlar: sanat, müzik, tiyatro %36 4
18 Mühendislik %36 4
19 Bireysel Hizmetler %35 4

2.1.1. GÜZEL SANATLAR

Sıra Alan Oran Seviye
1 Dekorasyon ve Sanat Çalışması: tasarlama, düzenleme, danışmanlık yapma %47 3
2 Sanatsal Restorasyon: ayrıntı, kusursuzluk; onarmak/tamir etmek %42 4
3 Güzel Sanatlar Eğitmeni: tiyatro, sanat, müzik %41 4
4 Sanat Çalışması: fikirlerin yaratıcı ifadesi; resim, çizim %19 5
5 Fotoğrafçılık: estetik, biçim, renk, perspektif %18 5

2.1.2. İŞ İLİŞKİLERİ

Sıra Alan Oran Seviye
1 Yazışma: yazışmaları hazırlama, düzenleme, gönderme %59 2
2 Denetleyici: başkaları tarafından yapılan işlerden sorumlu olma %57 2
3 Görüşme/Bilgi verme: bilgi toplama, dağıtma %56 3
4 Ticari Eğitim: öğretme, göstererek açıklama, iletişimini yapma %53 3
5 Muhasebe Denetimi: inceleme, karşılaştırma, raporlama %51 3
6 Sözleşme Müzakereleri: karşı karşıya gelme, ikna etme, el sıkışma %51 3
7 Bilgi İşlem: veri toplama, doğrulama, gönderme, dosyalama %48 3
8 Lisans ve Sözleşmeler: bulma, inceleme, onaylama %48 3
9 Kurumsal Liderlik: yönetsel, yönetimle ilgili %45 3
10 Yönetim: departman/birim çalışmalarını organize etme ve düzenleme %44 3
11 Danışmanlık, Ticari Hizmetler ile İlgili: değerlendirme, yönlendirme %42 4
12 Yönetim/Denetim - Hizmet Alanında: koordine etme, düzenleme %33 4

2.1.3. BÜRO İŞLERİ

Sıra Alan Oran Seviye
1 Sekreterlik: büro işleri; basit yönetimsel görevler %58 2
2 Stenografi: hızlı yazı, klavye kullanma, kelime işleme %50 3
3 Planlama, Dağıtma, Hızlandırma: faaliyetleri düzenleme %50 3
4 Düzenli Kontrol Etme ve Kayıt Tutma: toplamları işleme %49 3
5 Denetleme, Stok Kontrolü: envanter, doğrulama, depolama %49 3
6 Hesaplama ve İlgili Kayıt Tutma: sayısal problemler %49 3
7 Yazmanlık, Kayıt Tutma ile İlgili: düzenli veri işleme %48 3
8 Dosyalarla Sınıflandırma: büro işleri, formlar, dosyalama %47 3
9 Kasiyerlik: mal ve hizmet karşılığı parayı tahsil etme %47 3
10 Santral Hizmeti: ofise gelen aramaları yönlendirme %46 3
11 Tesis Hizmetleri: ekipmanları ve çalışanları en faydalı şekilde değerlendirmek %46 3
12 Ödeme, Alma: nakit aktarımı (bankacılar) %45 3
13 Sınıflandırma, Denetleme, Ölçme: kalite, hata payı, değer %44 3
14 Dizgi, Makinelerle Çoğaltma: detaylandırma, şekillendirme %35 4

2.1.4. DANIŞMANLIK, REHBERLİK, KOÇLUK, SOSYAL İŞLER

Sıra Alan Oran Seviye
1 Rehberlik, Danışmanlık: bireysel, işle ilgili, okulda, manevi %47 3
2 Araştırma; Sosyal Bilimler, Psikoloji Alanında %38 4

2.1.5. ZANAATLER (Nitelikli esnaf)

Sıra Alan Oran Seviye
1 Zanaat Yönetimi: zanaat faaliyetlerini planlama, denetleme %72 1
2 Yemek Pişirmek ve İlgili Konular: yiyecekleri planlama, hazırlama, servis yapma; zamanlama %48 3
3 Ticari Gözetim ve Denetimi: başkalarının zanaat faaliyetlerini yerinde yönetme %46 3
4 İdare Etme/Yönlendirme: duyusal/fiziksel/mekanik çalışma %43 4
5 Kostüm Dikme, Terzilik: sanatsal tekstil zanaatı %41 4
6 Hassas İşler: hata payına yer vermeyen, kesin kurallar ve standartlar %41 4
7 İşçilik: yapma/inşa etme, işleme, onarma, denetleme %38 4

2.1.6. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Sıra Alan Oran Seviye
1 Lise, Kolej, Üniversite; öğretme/rehberlik yapma %52 3
2 Anaokulu, İlköğretim Eğitimi: öğretme, yetiştirme %50 3
3 Eğitim/Yetiştirme Hizmetleri: insan kaynaklarının geliştirilmesi %50 3
4 Eğitici: hobiler, el sanatları, oyunlar, eğlence faaliyetleri %49 3
5 Denetleyici ve öğretici: hizmet ile ilgili dersleri öğretme/yönetme %49 3
6 Mesleki Eğitim: öğretme/göstererek açıklama; çıraklık %49 3
7 Endüstriyel Eğitim: sistemler, süreçler, makineler %46 3
8 Hayvan Eğitimi: itaat, performans, gösteri %42 4
9 Beden Eğitimi: spor; çalıştırma, yetiştirme, becerileri geliştirme %40 4
10 Uçuş ve İlgili Alanlar: hava taşıtı uçurmayı/kullanmayı öğretme %34 4

2.1.7. TEMEL İŞLER

Sıra Alan Oran Seviye
1 Uyarma: dikkatli gözlem yapma, tetikte olma; kamuyu yönlendirme/uyarma %52 3
2 Elle Çalışma: makine kullanmadan, elle yapılan rutin görevler, temel işler %49 3
3 Makineleri Besleme/Boşaltma: makine zamanlamasına göre elle çalışan iş gücü %48 3

2.1.8. MÜHENDİSLİK

Sıra Alan Oran Seviye
1 Satış Mühendisliği; Teknik Sektörler ve Sektör Müşterilerine Yönelik %50 3
2 İnsan Mühendisliği: beşerî becerileri belirleme, geliştirme/uygulama %48 3
3 Endüstri Mühendisliği: planlama, yönetme, kurma, inşa etme %44 3
4 Teknik Yazarlık: mantık, terminoloji, açıklama %44 3
5 Teknik Çizim ve İlgili Konular: grafik düzen/çizimler/ayrıntı %41 4
6 Sistem Mühendisliği: araştırma, tasarım, geliştirme, uygulama %38 4
7 Etüt, Maden Araştırma: keşif yapma, yerini belirleme, haritalama %37 4
8 Mühendislik; Bilimsel, Teknik Koordinasyon %36 4
9 Mühendislik Araştırması ve Tasarımı: ortaya çıkarma/tasarlama, deney yapma %31 4

2.1.9. EĞLENCE

Sıra Alan Oran Seviye
1 Radyo, TV Spikerliği: duruş, kelime bilgisi, konuşma tarzı %49 3
2 Modellik: moda ve giyim ile ilgili güzel sanatların sunumu, sergilenmesi %49 3
3 Eğlence/Eğlenme: fiziksel/bedensel, jimnastik, spor %47 3
4 Yaratıcı Eğlence/Gösteri: hayal gücü; spontane olma %44 3
5 Eğlence Sektöründe Uzmanlık: satış yapmak için başkalarının memnuniyetini sağlamak %43 4
6 Drama/Tiyatro: rolleri yorumlama, canlandırma %43 4
7 Müzikal, Vokal: koro eşliğinde ya da solo şarkı söylemek; topluluk önünde %40 4
8 Müzikal, Yaratıcı Yönetmen: besteleme, düzenleme, doğaçlama %37 4
9 Dinlenme/Eğlence: meydan okuma, risk; rekabete dayalı %37 4
10 Ritmik Hareketler: bale yapmak; hareketlerin kusursuzluğu %36 4
11 Müzikal, Enstrümantal: profesyonel gelişime açık %35 4

2.1.10. ÇİFTÇİLİK, BALIKÇILIK, ORMANCILIK - ŞEHİRDEN UZAK, AÇIK ALAN

Sıra Alan Oran Seviye
1 Çiftçilik, Balıkçılık, Ormancılık: açık alan işçiliği %47 3
2 Bilimsel/Teknik Destek: laboratuvar/saha hizmeti %42 4

2.1.11. ARAŞTIRMA, DENETLEME, TEST ETME - LABORATUVAR/SAHA HİZMETİ

Sıra Alan Oran Seviye
1 Değerlendirme/İnceleme: değer biçme, değerlendirme, ölçme %53 3
2 Soruşturma/Koruma: denetim, kuralların ve yönetmeliklerin yaptırımını sağlamak %52 3
3 Madde Analizi/Fen Bilimi: belirli şartnamelere göre deney/test yapmak %45 3
4 Ulaştırma, Test Sürüşü: sürücü, pilot, mühendis %40 4

2.1.12. HUKUK VE YÜRÜTME

Sıra Alan Oran Seviye
1 Hukuk ile İlgili: hukuk uygulaması; hakimler, avukatlar %61 2
2 Koruma: can ve mal güvenliği %51 3

2.1.13. MAKİNE İŞİ

Sıra Alan Oran Seviye
1 Gözetmek: işlemleri, araçları, göstergeleri izlemek %46 3
2 Çalıştırmak/Kontrol Etmek: sabit iş makinelerini kullanma %44 3
3 Montaj (Kurulum), Makine İşleri ile İlgili: teknik kurulum yapma %43 4
4 Araç Sürmek/Kullanmak: ağır ekipmanları/iş makinelerini kullanma ve idare etme %42 4
5 Montaj (Kurulum)/Ayarlama: verimli çalışma elde etmek için makineleri ayarlamak %42 4

2.1.14. MATEMATİK VE BİLİM

Sıra Alan Oran Seviye
1 Sağlık Fiziği (Medikal Fizik): güvenlik mühendisliği %45 3
2 Fen Bilimlerine yönelik Matematik: veri toplama, analiz etme %39 4
3 Bilimsel Araştırma: inceleme, analiz, deney yapma %36 4

2.1.15. TIP VE SAĞLIK

Sıra Alan Oran Seviye
1 Veterinerlik: teşhis etme, tedavi etme, reçete yazma %48 3
2 Röntgen Hemşireliği; teknik cihazlarla sağlık bakımı %48 3
3 Cerrahi: el ile ya da cihazlarla ameliyat/düzeltme %41 4
4 Çocuk ve Yetişkin Bakımı: sağlık bakımı, destek %40 4
5 Tedaviye Yönelik: fiziksel veya zihinsel rehabilitasyon %39 4

2.1.16. MAĞAZACILIK

Sıra Alan Oran Seviye
1 Satış ve Hizmet: satış yapma, ürün kurulumu %52 3
2 Satın Alma ve Satış: ürün bulundurma ve sergileme; mağazalar, marketler %52 3
3 Promosyon/Tanıtım: tanıtım yap, pazarla, satışı destekle %51 3
4 Satıcının Menfaati için Satış: şahsi kazanç, komisyon alma %51 3
5 Sergileme/Demo Satışı: mağazanın müşterilerle iletişimi %47 3
6 Dağıtım Hizmetleri: posta, ürün, hizmet %40 4

2.1.17. KİŞİSEL HİZMETLER

Sıra Alan Oran Seviye
1 Müşteri Hizmetleri: büro işleri, çoğaltma, gönderme %74 1
2 Kurye Hizmeti: refakat etme, yardımcı olma, teslimat yapma %50 3
3 Güzellik Uzmanı/Kuaför (Stilist): Kozmetik bakım hizmetleri, saç stilistliği %46 3
4 Müşteriye Yönelik Hizmet: zanaat, onarım, geliştirme %40 4
5 Bireysel Hizmet: vale, uşak, ev işleri yardımcısı, yemek servisi %33 4
6 Gönüllü Sosyal Hizmetler: sosyal, bireysel %30 4

2.1.18. TOPLU TAŞIMA

Sıra Alan Oran Seviye
1 Sürücü, Toplu Taşıma: otobüs, minibüs, taksi %35 4

2.1.19. YAZARLIK

Sıra Alan Oran Seviye
1 Haber Muhabirliği: bilgi toplama, yazma, yollama %55 3
2 Gazetecilik ve Yayın: haber yazma, düzenleme, yayınlama %52 3
3 Tercüme/Redaksiyon: dil bilgisi, düzen, kompozisyon %51 3
4 Yaratıcı Yazarlık: yazar; hayal gücü, kelime bilgisi %46 3

2.2. EN UYGUN 10 MESLEK ALANI

Bu bölümde MAPP bireyin başarısı için yüksek motivasyona ve büyük potansiyele sahip 10 meslek başlığını sunuyor. Yeni bir meslek aranırken ya da bir iş için düşünülürken, bu 10 meslek listesine önem verilmelidir.

Sıra Alan Oran Seviye
1 Müşteri Hizmetleri: büro işleri, çoğaltma, gönderme %74 1
2 Zanaat Yönetimi: zanaat faaliyetlerini planlama, denetleme %72 1
3 Hukuk ile İlgili: hukuk uygulaması; hakimler, avukatlar %61 2
4 Yazışma: yazışmaları hazırlama, düzenleme, gönderme %59 2
5 Sekreterlik: büro işleri; basit yönetimsel görevler %58 2
6 Haber Muhabirliği: bilgi toplama, yazma, yollama %55 3
7 Değerlendirme/İnceleme: değer biçme, değerlendirme, ölçme %53 3
8 Satış ve Hizmet: satış yapma, ürün kurulumu %52 3
9 Uyarma: dikkatli gözlem yapma, tetikte olma; kamuyu yönlendirme/uyarma %52 3
10 Lise, Kolej, Üniversite; öğretme/rehberlik yapma %52 3
3. KİŞİSEL ANALİZ
Bölümün Açıklaması:

Kişisel Analiz, MAPP tarafından oluşturulan her derecelendirmeyi, yüzdeyi, kodu ve açıklama paragrafının temelini belirtir. Bu rapor bireyin 71 adet üçlü, zorunlu seçmeli tercih anketine verdiği cevaba dayanmaktadır. Kaynak bilgi, sadece bireyin değerlendirmede belirttiği tercihlerden oluşur. Bu nedenle, değerlendirme yalnızca bireyin en az/en çok seçeneklerine verdiği tepkiler aracılığıyla "benlik" hakkında ne dediğini bildirir. Yanıtlar yirmi üç özelliğın her biri için motivasyon düzeyinin kaydını oluşturur.

Kompleks "yapı" analizi ile bilgisayar bu yirmi üç özelliğin motivasyonel etkileşimlerin kombinasyonları sonucunda ne oluştuğunu tanımlar. Tüm özelliklerin bu karmaşık etkileşimi MAPP faktörlerinin her biri için derece ve yüzde üretir. Kaç farklı özellik kombinasyonunun MAPP'teki bir faktör için aynı yorumu üretebileceğini lütfen unutmayın. MAPP çıktısında sunulan her bir rakam, bu karmaşık özellik etkileşimlerinin bir sonucudur ve herhangi iki bireyin değerlendirme sonucunun aynı olması istatistiksel olarak mümkün değildir.

3.1. BİREYİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Bölümün Açıklaması:

MAPP'in tüm iç/dış değerleme verileri, yani bu yirmi üç ana "özellik", her bir birey için benzersiz bir nicelik ve nitelik belirler. Bu özellikler ve onların değerleri arasındaki karşılıklı etkileşim ve karşılıklı bağımlılık nedeniyle, olası kombinasyonlar neredeyse insan kavrayışının ötesindedir. Şu güne kadar dünyaya gelmiş insan sayısından bile fazladır. Gerçek ifadesi ise şudur: on yedinin yüzüncü kuvveti çarpı, on yedinin on birinci kuvveti. Bireysel özelliklerin aynı anda düşünceleri ve eylemleri etkilemeye teşebbüs ettiğinde neler olacağı hakkında bir fikir sahibi olmak için bu ciddi çalışmanın bu listeye uygulanmış olması önerilmektedir. Bazen özellikler birbirini tamamlayıcıdır, bu yüzden diğer özellikleri güçlendirir, kuvvetlendirir ve teşvik ederler. Bazen de özellikler birbirine tamamen karşıt ve zıttır. Bu, bir özelliğin diğerinin ifade edilmesini ve memnun edilmesini engellemeye çalışmasına sebep olabilir. Sadece biri ifade edilirse, diğeri strese sebep olabilir.

Sıra Alan Oran Seviye
1 İkna edici %59 2
2 Sabit Görüşler ve Duruşlar %56 3
3 Sosyal/Topluluk İçinde Olma %56 3
4 Benmerkezci %54 3
5 Edebi, İletişimsel %53 3
6 Hesaplama, Sayılarla İlişki %51 3
7 Yönetim, Organizasyonel %50 3
8 Tanıdık/Alışıldık Olana Bağlılık %50 3
9 Detaylar, Büro işleri %50 3
10 Kültürel (Romantik) %48 3
11 Strateji, Risk Yönetimi %46 3
12 Değişim ve Çeşitlilik %46 3
13 Operasyonel Yönetim %46 3
14 Felsefi %43 4
15 Doğa/Açık Alan Tercih Etme %43 4
16 Hayırsever, Gönüllü %43 4
17 Bireyselliği Tercih Etme %43 4
18 Teknik (Geleneksel) %42 4
19 Bilimsel %38 4
20 Mekanik %37 4
21 Ahenkli, Uyumlu İlişkiler %36 4
22 İşitsel/Müzikal %26 5
23 Görsel/Sanatsal %21 5

3.2. KİŞİSEL YÖNELİM

Bölümün Açıklaması:

Bu bölüm bağımsız bir alt-sistem olarak kullanılabilir. MAPP'te bulunan her şeyin bir özetini sunar ve bu sebepten dolayı kasıtlı olarak hazırlanmış gereksiz bir parçadır. Kişisel Yönelim bölümünde, diğer bölümlerle ilgili olan hatta tekrar eden bilgileri göreceksiniz.

3.2.1. LİDERLİK ETKENLERİ

Sıra Alan Oran Seviye
1 Yönetici liderlik, strateji, etki bırakma %58 2
2 Yönetim: idari, operasyonel %54 3
3 Operasyonel süreçleri ve insanları denetlemek %52 3
4 Sosyal, örgütsel, kurumsal liderlik %51 3
5 Hızlandırma, planlama, sevk etme %50 3

3.2.2. KİŞİLER ARASI ETKENLER

Sıra Alan Oran Seviye
1 İkna etme motivasyonuyla insanların kararlarını etkileme %58 2
2 Güçlü şahsi görüşler ve duruşlar %56 3
3 Kontrol bende tarzı liderlik ve etki bırakma; baskın olma %55 3
4 Kendi mevkisinin ve pozisyonunun, diğerlerine göre farkında olma %53 3
5 Agresif bireysel hareketler; meydan okuma %51 3
6 Başkalarını düşünme: ilişki kurma, paylaşma, önemseme %50 3
7 Başkalarının duyguları konusunda duyarlı olma %44 3
8 Çatışmadan kaçınma; ahenk ve uyum arama %35 4

3.2.3. SOSYAL ETKENLER

Sıra Alan Oran Seviye
1 %58 2
2 Organizasyonel katılım ve iş birliği %54 3
3 Başkaları ile sosyalleşme, katılım ve etkileşim %52 3
4 Başkaları için hayırsever, gönüllü ilgi ve hizmet %47 3
5 Hayata, anlamlara ve kadere olan felsefi ilgi %44 3

3.2.4. PERFORMANS ETKENLERİ

Sıra Alan Oran Seviye
1 Detay: detayı algılama, hafızada tutma, hatırlama %60 2
2 Konsantrasyon: konu, detay veya yöntem %57 2
3 Çalışma, analiz, yönergeler ile öğrenme %57 2
4 Mantığa dayalı, sıralı, sistematik yöntemler %53 3
5 Bilinen problemleri çözme: tanıdık/alışıldık, tekrar eden %52 3
6 Alışıldık, tanıdık faaliyetlere bağlı kalmak %52 3
7 Rutin: tanıdık/alışıldık yöntemleri tercih etme %52 3
8 Kararlarında, hareketlerinda ve stratejilerinde esnek olma %48 3
9 Bilgiye eğitim ve edebiyat yolu ile ulaşmaa %47 3
10 Adaptasyon: uyum yeteneği; tolerans gösterme %47 3
11 Deneyim ile öğrenme; zanaatkar çıraklığı %47 3
12 Yeni problemleri çözme: teori, hipotez, seçenekler %43 4
13 Olayların temel yapısını anlama %37 4

3.2.5. MEKANİK YÖNELİM

Sıra Alan Oran Seviye
1 İstikrar (nicelik): konsantrasyon, beceri, rutin %45 3
2 Beceri (nitelik): mühendislik, hatasız çalışma, yetenekler %42 4
3 Makinelerle çalışma performansı %39 4
4 Farkındalık: mekanik yapıları doğal olarak anlama %34 4
5 Hissetme: makinelerle ilgili duyusal/fiziksel yetenek %28 5

3.2.6. MEKANİK ONARIM

Sıra Alan Oran Seviye
1 Metodik/Sistemli: mantığa dayalı, sıralı onarım işlemleri %57 2
2 Tanıdık/Alışıldık: geçmiş deneyimlerden gelen tamir becerisi %47 3
3 Makineler ve parçaları ile ilgili doğal farkındalık %41 4
4 İşin, araçların ve iş yerinin temiz ve güvenli bakımı %41 4
5 Yeni: doğal mekanik bilgisini tüm makinelerde kullanma %38 4

3.2.7. TEKNİK BAKIM

Sıra Alan Oran Seviye
1 Olumsuz fiziksel koşullar altında bakım yapma %46 3
2 Makineler üzerinde bakım ve onarım yapma yeteneği %46 3
3 Düzenli makine/ekipman bakımı sağlama %44 3
4 Makine bakımında titiz ve kusursuz çalışma %43 4
5 Makine bakımında, görüntüye önem verme %39 4
4. EĞİTİM ANALİZİ
Bölümün Açıklaması:

Eğitim Teknolojisi alanında Doktorası bulunan David E. Barbee, MAPP'in Eğitim Analizi bölümüne verdiği ilham, özellikleri ve fikirleri için takdir edilmelidir. Dr Barbee her öğrencinin "güdüsel özellikleri ve öğrenme stillerine" dayalı bütünsel bir eğitim sistemi tasarlanmıştır. Dr. Barbee'nin eğitim sistemi tasarımı ile MAPP sisteminin ortak bir çok yanı bulunuyor. Eğitimin kök anlamı göze alındığında bu iyice belirginleşiyor: "Eğitim: Doğal güçleri çekip çıkarmak." MAPP'in Eğitim Analizi bölümü bireyin doğal güçlerini (yani "güdüsel özellikleri ve öğrenme stillerini") tanımlar. Okulların ve öğretmenlerin öğretim başlamadan önce bireyi ve onun öğrenme tercihlerini bilmeleri ve her bir öğrenci için uygun eğitim yolları tasarlamaları mümkün olabilir.

4.1. ZİHİNSEL YÖNELİM (Nasıl düşündüğünüz)

Sıra Alan Oran Seviye
1 Hesaplamaya Dayalı: somut sayıların sistematik kullanımı %59 2
2 Pragmatik/Olgusal: bilinen gerçekler, sorunlarla uğraşma %53 3
3 Ofis İşleri/Düz Mantık: alışılmış rutinlerle ve detaylarla çalışma %53 3
4 Felsefi: kavramsal, stratejik; fikirlerle uğraşma %44 3
5 Sembolik/dramatik: rolleri, görüntüleri görselleştirme/yansıtma %44 3
6 Bilimsel: metodik keşif ve inceleme %38 4
7 Mekanik/İşlevsel: doğal mekanik bilgisi %34 4
8 Algısal/Duyusal: görme/duyma/tatma/koklama/hissetme %33 4
9 Dürtüsel/Sezgisel: bilinçaltı farkındalık/hareketler %29 5

4.2. ALGISAL YÖNELİM (Bilgiyi nasıl akılda tuttuğunuz ya da engellediğiniz)

Sıra Alan Oran Seviye
1 Ezberleme: ezbere dayalı algı ve duruma göre hatırlama %60 2
2 Dogmatik blokaj; değişime direnen sabit fikirler %59 2
3 Tetiklenen hesaplama; sayısal ve istatistiksel %57 2
4 Tetiklenen mantık: analitik inceleme, yöntem %55 3
5 Değişime direnç; tanıdık/alışıldık olana bağlılık %53 3
6 Kaygı, tehdit vb. stresler karşısında bloke olma, zorlanma %50 3
7 Genel kavramı hatırlama: temel fikirler; öz %44 3
8 Tetiklenen fantezi; gerçeklerden, gerçeklikten bağımsız düşünme %42 4
9 Veri blokajı; verileri, detayları algılayamama %41 4
10 Tetiklenen hayal gücü; seçenekleri yenilik amaçlı kullanma %39 4

4.3. "MECRAYA" BAĞLI OLARAK ALGI (Bilgiyi nasıl almayı tercih ettiğiniz)

Sıra Alan Oran Seviye
1 İşitsel: teknik, detaylı unsurlar ve veriler %49 3
2 Yazılı kompozisyon: kurallı olmayan "edebi" açıklamalar %48 3
3 Yazılı, Teknik: konuya özel içerik, dil %47 3
4 İşitsel: genel fikirler, kavramlar; açıklamalar %42 4
5 Yayımlanmış Veriler: dizinler, sayılar, detaylar %40 4
6 Görsel: tablolar, grafikler, şablonlar, diyagramlar %32 4
7 Görsel: resimler, çizimler, sanatsal yapılar %27 5

4.4. TERCİH EDİLEN ÖĞRENME ORTAMLARI

Sıra Alan Oran Seviye
1 Örgün Yapıda: belirlenmiş koşullar, zaman ve kurallar %61 2
2 Diyalog: diğerleriyle konular üzerinde konuşarak öğrenme %53 3
3 Büyük gruplarda sosyal katılım, etkileşim %53 3
4 Küçük gruplarda sosyal diyalog, paylaşım, destek %52 3
5 Esnek Yapıda: bireysel kuralların belirlenmesi %50 3
6 En iyi çalışma ve sonuç için anti-sosyal, bireysel kalma %45 3
7 Bireysel çalışma; bireysel çalışma dikkat dağılmasını önler %45 3
8 Dinleyerek bilgi almak (sözlü bilgi aktarımı) %44 3
9 Yaygın Yapıda: öz-disiplin, seçenekler, seçimler %43 4

4.5. TERCİH EDİLEN SINIF ORTAMLARI

Sıra Alan Oran Seviye
1 Otoriter, baskıcı öğretimle uyum sağlama %54 3
2 Kritik, baskılı çevreyle uyum sağlama %52 3
3 Uyumlu sınıf ortamından faydalanma %49 3
4 Arkadaşça/katılımcı sınıf ortamından faydalanma %48 3
5 Dostane/uzaktan öğrenme sınıf ortamlarından faydalanma %46 3
6 Hoşgörülü sınıf ortamında iyi uyum sağlar %45 3
7 İyimser öğretmenden ve/veya rehberlikten faydalanma %45 3
8 Kişisel olmayan beklentilerle uyum sağlama, baskı görmeme %44 3

4.6. TEST YÖNTEMLERİ İÇİN BECERİLER (En etkin nasıl test yaptığınız)

Sıra Alan Oran Seviye
1 Ölçüt Bağımlı Testler: ezberden yanıtlama ve başarı oranı %59 2
2 Sözlü/Özel: sözlü olarak açıklama, tartışma yeteneği %53 3
3 Yazılı Kompozisyon: fikirleri edebi olarak sunma yeteneği %51 3
4 Sözlü/Kamusal: geniş dinleyici kitlesini etkileme güdüsü/yeteneği %50 3
5 Gayriresmi Değerlendirme: genel bilgi düzeyi %50 3
6 Çoktan Seçmeli: sınırlı seçeneklerden en uygun olanı seçme %49 3
7 Yazılı - Temalı: temanın teknik sunumu %45 3
8 Süreli Testler: baskı altında yanıtlama, konsantre olma %29 5
MAPP Kişisel Potansiyelin Motivasyonel Değerlendirilmesi İlgi Envanteri’nin ve Raporu’nun Türkiye’deki uygulama ve yayın hakları sadece Kariyer Planım’a aittir.
Testin ve raporun bir bölümünün ya da tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, çoğaltılması yasaktır.
Kariyer Planım © 2019